Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 2 de desembre del 2010

Empreses de Serveis Energètics

La directiva europea 2006/32/CE encamina als governs dels països de la CE cap a la promoció de les Empreses de Serveis Energètics, o ESE.

La raó de ser d'aquestes empreses és que els seus beneficis quedin supeditats a l'estalvi energètic obtingut gràcies a les inversions en les millores en l'eficiència energètica. Per tant, assumeixen un risc econòmic en el resultat dels seus treballs.

L'augment continuat dels preus de l'energia (elèctrica, combustibles fòssils), així com les veus cada cop més presents de que ens encaminem cap a una crisi energètica originada per una més que possible incapacitat d'absorbir la demanda energètica a nivell global, obliguen a les empreses a adaptar les seves activitats i les seves infraestructures a un entorn en el que caldrà consumir la mínima energia necessària per produir.

Les ESE són una oportunitat pels empresaris per tal d'adaptar-se a aquest nou entorn. Les ESE ofereixen els seus coneixements en gestió energètica i d'instal.lacions per acometre les millores en eficiència energètica necessàries, així com per acompanyar a l'empresari en tot el seu procés de millora. Així mateix les ESE també poden acometre les inversions amb capital propi o a través de les línies de finançament que les administracions han obert per fomentar aquest tipus de servei.

O a través de línies de finançament de l'administració per a ESE, o a través de grups d'inversió que estan apareixen per promoure projectes "clean tech", l'empresari no caldrà que realitzi cap desemborsament per reduir els seus costos energètics, a més, es podrà beneficiar dels estalvis des del primer moment. Les ESE's són les que assumiran en tot moment el risc ecònomic en l'obtenció dels estalvis energètics previstos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada