Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 2 de desembre del 2010

Monitorització de consums energètics

Abans de reduir el nostre consum convé conèixer-lo. Els hàbits en les nostres activitats afecten al nostre consum energètic.

La manca de dades de consum energètic de les nostres llars i les empreses, fan que no ens parem a analitzar en què gastem, quan ho fem i perquè ho fem. Només disposem de les dades de consum que les comercialitzadores ens fan constar en les factures mensuals o bimensuals. Les dades que consten en aquestes factures només ens indiquen, en el millor dels casos, els consums realitzats durant el més anterior.

Per tal de poder dur a terme accions encaminades a millorar l'eficiència energètica de les nostres instal.lacions i activitats primer caldrà conèixer els consums que realitzem de forma temporal i diferenciada per tipus de instal.lacions. Aquestes dades caldrà enregistrar-les i posteriorment ser tractades per software especilitzat que ens pemetrà fer-ne un anàlisi exhaustiu.

El simple fet de disposar de dades i fer-ne un anàlisi, ens permetrà detectar consums no coneguts, durant hores d'inactivitat, que, en moltes ocasions, canviant alguns hàbits podrem eliminar, sense fer cap mena d'inversió en les nostres instal.lacions.

La monitorització de consums consisteix en la instal.lació de comptadors energètics, tant poden ser elèctrics, com per monitoritzar el consum de combustibles, o d'aigua, connectats a un sistema d'adquisició de dades. Aquest equip permetrà la recollida de dades de forma remota (via Internet) per poder-ne fer un anàlisi des de qualsevol lloc, ja sigui en la mateixa empresa on es realitza el consum, o a través d'un assessor energètic.

Els estalvis energètics que es poden obtenir pel sol fet de conèixer què, com i quan consumim, permetran l'amortització dels equips de monitorització en molt poc temps (entre 0 i 2 anys).

En un procés de millora de l'eficiència energètica d'un edifici o activitat, la instal.lació d'aquests equips ens permetrà disposar de dades de consum d'una activitat durant el que s'anomena periode operacional, abans de realitzar qualsevol intervenció. Una vegada realitzades les millores en les instal.lacions, els mateixos equips ens permetran monitoritzar els consums per tal de determinar-ne l'estalvi obtingut amb les accions de millora d'eficiència energètica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada