Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 13 de febrer del 2011

Retallada retroactiva a les primes de la fotovoltaica

A principis d'any es va aprovar el Reial Decret 14/2010 pel qual es limita el nombre d'hores equivalents de producció fotovoltaica retribuits segons les primes establertes pel RD 661/2007.

Així, a partir del 2011, totes les instal.lacions fotovoltaiques que estan en funcionament, veuran disminuits els seus ingressos anuals una mitjana del 30%. La limitació de les hores de funcionament equivalent depèn de la zona climàtica en la que es trobin, així per la zona climàtica I, el nombre d'hores equivalents es limita a 1.250, mentre que per la zona V, és de 1.753 hores.

A més, durant els propers 3 anys, totes les instal.lacions, independentment de la zona en la que es trobin, veuen limitades les seves hores equivalents de funcionament, per percebre la prima, a 1.250 hores anuals. Aquest fet provoca que les instal.lacions que es troben en zones amb millor radiació veuen encara més empitjorada la seva situació actual.

Aquesta és una més de les decisions improvitzades que ha près aquest govern, que encapçalat per en Zapatero, ha estat prenent decisions improvitzades des de que va reconèixer la crisi econòmica en la que ens trobem. Des de que per guanyar les darreres eleccions va "regalar" els famosos 400 €, en forma de rebaixa en la retenció de l'IRPF, no han parat de prendre decisions forçades per les circumstàncies, sense analitzar adequadament les seves conseqüències a mig termini.

La retallada a les instal.lacions fotovoltaiques és una més d'aquestes decisions que tindran conseqüències a mig i potser també a llarg termini. Qui voldrà invertir aquí a llarg termini, si existeixen elevats riscos de veure's alterat l'àmbit legal en què algunes inversions es poden veure amparades? Aquestes decisions ajuden a augmentar el risc país, espantant el capital forani. Precisament quan més necessitat hi ha de captar capital, es prenen decisions que precisament provoquen un empitjorament de les condicions per la captació d'aquest capital.

Així mateix, aquesta retallada acabarà de frenar, per no dir paralitzar, un sector que podria haver estat un dels focus de creació de llocs de treball més importants per frenar l'augment de l'atur. Els interessos de les grans elèctriques han forçat la marginació del sector fotovoltaic, fins arribar a aquest punt. Ningú sospitava que la fotovoltaica pogués experimentar el creixement que es va produir en el 2008. La fotovoltaica, i sobretot l'eòlica, han posat la por al cos als productors elèctrics convencionals. Amb l'excusa del dèficit tarifari els lobies elèctrics han forçat la paralització del desenvolupament de les energies renovables.

S'ha perdut una gran oportunitat de desenvolupament i de fer un pas endavant. La crisi energètica està propera. L'alternativa a la producció energètica basada en la crema de combustibles fóssils, són ara mateix les energies renovables. S'ha perdut l'oportunitat d'avançar-se a tothom per tenir un país preparat per afrontar la crisi energètica, posicionant-se per davant de la resta. Això és el que passa quan els que governen no es responsabilitzen de les seves decissions i no són prou valents per prendre aquelles decisions realment importants, que són les que tenen efectes a llarg termini.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada